Stejně tak život i naše webovská stránka prošla jistými změnami.
Jak si můžete všimnout, zavedli jsme zde takový protokol - jistý druh webovské
stránky - Denní knihy.

BlackSquare